Subsidie voorwaarden

Als bedrijf in kunt u in aanmerking komen voor verschillende subsidie regelingen en aftrekposten. Deze regelingen en aftrekposten kunnen oplopen van 35% tot en met 88% van het totaal geïnvesteerde bedrag. Deze posten bestaan uit

Energie Investering Aftrek (EIA)
De E.I.A subsidie is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de E.I.A subsidie leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hoe komt u in aanmerking:
Als ondernemer kunt u profiteren van de E.I.A subsidie wanneer u aan enkele voorwaarden voldoet.
• U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting
• Drijft voor eigen rekening een onderneming.
• Hoeveel E.I.A subsidie kunt u krijgen?
Via de E.I.A subsidie kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (K.I.A)
Als u in 2016 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Hoeveel K.I.A subsidie kunt u krijgen:
Via de K.I.A subsidie kunt u 28% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Dit geldt voor investeringen van € 2.201,00 t/m € 54.000,00 Daarboven gelden andere percentages. U kunt meer gedetailleerde informatie vinden op: Belastingdienst Ondernemen Investeringen.

Beide regelingen E.I.A subsidie en de K.I.A subsidie kunnen gestapeld worden. Beiden worden toegepast voor één en dezelfde investering. Informatie E.I.A subsidie: agentschapnl.nl. Voor meer informatie over de K.I.A subsidie kunt u terecht op de website van: www.belastingdienst.nl

Rekenvoorbeeld voor een BV

Voor een BV geldt bij een investering van € 50.000,- in duurzame producten:

Investeringsbedrag€ 50.000,-
K.I.A. (*) over € 50,000,-28%€ 14.000,-
E.I.A. (**) over € 50,000,-41%€ 20.750
Belastingvoordeel
(percentage VPB)
20%€ 84.750€ 16.950
Netto investering (**)
over € 50.000,-
€ 33.050

Rekenvoorbeeld voor een v.o.f. of eenmanszaak

Voor een v.o.f. of eenmanszaak geldt bij een investering van € 50.000,- in duurzame producten:

Investeringsbedrag€ 50.000,-
K.I.A. (*) over € 50,000,-28%€ 14.000,-
E.I.A. (**) over € 50,000,-41%€ 20.750
Belastingvoordeel
(percentage VPB)
52%€ 84.750€ 44.070
Netto investering (**)
over € 50.000,-
€ 5.930,-

* KIA Kleinschaligheids Investerings Aftrek
** EIA Energie Investerings Aftrek