Onderhoud aanvragen Offerte aanvragen
Subsidie bedrijven Energiebesparingsplicht
NL | EN

Diensten

Ontwerp en engineering

Engineering van een installatie is iets wat zwaar wordt onderschat. Besparingen hangen samen met het verzamelen van de juiste gegevens. Nadat de gegevens zijn verzameld zal er een warmteverliesberekening moeten worden gemaakt volgens de NTA 8800 norm. Naast uw wensen en verwachtingen zijn er nog zeer veel Europese en landsnormen waar uw installatie aan moet voldoen.


Energiezuinige bedrijfsvoering


Tegenwoordig is energiebesparing een onderdeel van het ondernemen. Bedrijven en organisaties zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor het concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op.


Energie besparingsplicht


Daarnaast bestaat er een energie besparingsplicht volgens het activiteitenbesluit milieubeheer. Deze verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.


Hernieuwbare energiebronnen


Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik.


Voor de energie besparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren of het toepassen van infrarood verwarming, dit dient u aan te tonen door middel van berekeningen via de NTA8800 norm. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/ of m3aardgas(equivalenten) verminderen. Door een gedegen vooronderzoek en engineering kunnen wij voor u een reëel beeld creëren van de exploitatie kosten.


Energiebesparing door infrarood technologie


Doormiddel van infraroodverwarming met slimme regelingen is er voor elke situatie een passende oplossing. Onafhankelijk van de indeling of gebruik kan infrarood technologie tot wel 60% energiebesparing opleveren ten opzichte van conventionele verwarming met een terugverdientijd in twee jaar.